Konvertera till Wayne´s Coffee

Om du idag driver ett kafé och vill konvertera det till Wayne's Coffee finns det stora fördelar med det.


Du får ett mycket starkt varumärke i ryggen och du blir del av landets snabbast växande kafékedja. Som franchisetagare till Wayne's Coffee får du dessutom möjlighet att driva verksamhet i landets första och enda KRAV-märkta kafékedja! Utöver det starka varumärket som du ansluter din verksamhet till har vi möjlighet att erbjuda dig produktutveckling, stordriftsfördelar vid inköp, support från huvudkontoret och annat som du inte har som egen eller som del i andra kafékedjor.
Du som vill erbjuda dina gäster den bästa kaféupplevelsen både för smaken och samvetet får nu chansen att konvertera till Wayne's Coffee.

För dig som konverterar till Wayne's Coffee står vi för följande som annars bekostas av franchisetagaren.
Motsvarar ca 150 000 kr, exkl moms.
Skyltar och menytavlor.
Ny kassa
Startpaket för porslin, personalkläder, engångsmaterial


Du som konverterar behåller hyresavtalet och förbinder dig att göra en uppgradering av ditt kafé för att anpassa det till Wayne's Coffees inredningskoncept.