Vi är Sveriges första KRAV-märkta kafékedja!

Vet du när en fika smakar som bäst? När den räddar regnskogen, bidrar till bättre djurhållning och minskar användningen av besprutningsmedel. Välkommen till Wayne's Coffee, Sveriges första KRAV-märkta kafékedja.

-------------------------------------------------

Krav
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Meningen med KRAVs regler är att de ska driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt.

Ekologiskt jordbruk (Eu:s gröna ekomärke)
EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. Märkningen tillåter ingen besprutning eller konstgödsling av grödor.

Rainforest Alliance
För att få använda Rainforest Alliance logotypen, måste odlarna bevara befintliga ekosystemet inom odlingen. Det innebär att skydda djurliv och den biologiska mångfalden. Samt bevara vattenresurser och arbeta för att effektivisera vattenanvändningen. Dessutom krävs goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare. Dettta är bara en bråkdel av alla förbättringsåtgärder som krävs för att få använda märket.

Läs mer på respektive hemsidan om du önskar mer utförlig information. Se länkar här nedan!

KRAV

EKOLOGISKT JORDBRUK

RAIN FOREST ALLIANCE